Zgłoszenie serwisowe

skorzystaj z formularza

Zgłoszenie na serwis.
Prosimy o przyjazd serwisu do wózka widłowego
Marki: Typ:
Nr. serii:
Nr.Ew.:

Typ i numer silnika:
Ilość MTH:

Nazwisko osoby kontaktowej:
e-mail:

Tel.Stacjonarny:
Tel.Komórkowy:
Miejsce wykonania serwisu: ul.
nr.
Kod pocztowy: Miejscowość:
Woj.
Możliwe godziny wykonania serwisu (PN-PT): OD DO
Dokładny opis usterki:
Jednocześnie my firma:
Oświadczamy, że jesteśmy płatnikiem podatku Vat, zarejestrowanym pod numerem NIP:
Upoważniamy Firmę 'Lemarpol -Wózki widłowe' sp. z o.o. do wystawiania faktur
gotówkowych na miejscu lub do wystawienia faktur vat bez naszego podpisu.
 
 Osoba upoważniona